• Komplexní vedení účetní agendy pro malé, střední i velké firmy
  • Komplexní vedení daňové agendy
  • Zpracování účetních závěrek v libovolné periodicitě
  • Vypracování daňových přiznání
  • Zpracování konsolidovaných účetních závěrek
    Optimalizace daní v průběhu roku
  • Provádění účetních a daňových kontrol včetně návrhu na vypracování dodatečného daňového přiznání
  • Provedení rekonstrukce účetnictví za předchozí roky včetně návrhu na vypracování dodatečného daňového přiznání
  • Účetní a daňové poradenství a příprava k auditu, zajištění auditu
  • Zpracování přehledů dle individuálních požadavků
O společnosti    
 
Kontakty